top of page
Home: Welkom

A R I E V E N

 

 

Kinderen en Jongeren (tot 18 jaar)

 

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de jeugdhulp en zij vergoeden dit. Hiervoor is een verwijsbrief nodig van de huisarts, waarop staat dat er een vermoeden is van een DSM stoornis. Ik heb een contract afgesloten met Kracht* (hieronder vallen de gebieden Den Haag Kust en Segbroek) en 9 omliggende gemeentes. Hiertoe behoren de volgende gemeentes: Delft, Midden-Delftland, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

* Vanaf 1 januari 2024 zorgen twee organisaties voor alle jeugdhulp Den Haag. Van het voorkomen van problemen tot specialistische hulp. Deze organisaties zijn: Kracht en RondomJou. Afhankelijk van je postcode val je onder 1 van deze organisaties. Wil je meer informatie over de veranderingen in de jeugdhulp of weten onder welke organisatie je valt? Ga dan naar de website van Jeugdhulp Den Haag (www.jeugdhulpdenhaag.nl) en doe hier de postcodecheck.

Inmiddels is duidelijk dat ik alleen voor cliënten uit Den Haag onder de 18 jaar die onder Kracht vallen vergoede zorg kan bieden. Aanmelden verloopt via Kracht; zij kunnen naar mij doorverwijzen (www.krachtdenhaag.nl). Vermeld dan svp op het digitale aanmeldformulier dat je graag bij mij in zorg wilt.

De zorg wordt in elk geval vergoed voor jeugdigen in de rest van de gemeente Haaglanden (H9).


Deze nieuwe manier van aanmelden zal mogelijk nog veel onduidelijkheden met zich meebrengen. Neem gerust contact met mij op, indien u met mij hierover wilt overleggen. 

 

Volwassenen

Voor 2024 heb ik geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten, wat betekent dat ik contractvrij werk. 

Het tarief voor volwassenen is conform NZA tarief 2024:

Intake gesprek (60 min) €183,44
Behandelsessie (45 min) €135,89
Behandelsessie lang (60 min) €161,46

 

In 2022 is de bekostiging van de verzekerde zorg veranderd (zorgprestatiemodel). Facturering vindt per maand plaats, zodat inzichtelijk is welke prestaties geleverd zijn. LET OP: enkele zorgverzekeraars hebben als voorwaarde dat voorafgaand aan de behandeling een machtigingsformulier moet zijn ingediend. Check dit vooraf bij je zorgverzekeraar. 

 

Afhankelijk van je verzekering krijg je vanuit het basispakket een aantal sessies basis GGZ (gedeeltelijk) vergoed indien er sprake is van een DSM V classificatie. Bij een restitutiepolis krijg je over het algemeen 100% vergoed, tot een maximaal aantal gesprekken. Dit is echter niet bij alle restitutiepolissen. Bij andere polissen krijg je vaak een gedeelte vergoed. Het is van belang om bij je verzekeraar na te gaan wat de vergoeding is bij een contractvrije zorgverlener. De verzekeraar zal per kalenderjaar het bedrag verrekenen met het eigen risico. Meer informatie over contractvrij werken vindt je op de website contractvrijepsycholoog.nl

 

Sommige hulpvragen vallen onder de zogenaamde “onverzekerde producten” zoals behandeling zonder DSM V classificatie. Als hier sprake van is, zullen de financiële consequenties met je besproken worden.

bottom of page