top of page
Home: Welkom
kinderen in het veld.jpg

E L K O M  B I J

 P S Y C H O L O G I E P R A K T I J K

'T  S P E E L V E L D

Inge Huis in't Veld

Welkom op de website van mijn praktijk ’t Speelveld, die gevestigd is aan het Sweelinckplein in Den Haag.

Tropical Leaves

’t Speelveld is een vrijgevestigde psychologiepraktijk voor kinderen en hun ouders/verzorgers, jongeren en volwassenen. 

 

't Speelveld is geopend op maandag, dinsdagochtend, donderdag en vrijdag. 

 

 
 

V O O R   W I E 

Ik bied laagdrempelige, eigentijdse zorg

op maat wanneer er sprake is van sociale, emotionele en/of traumagerelateerde klachten. Te denken valt aan:

  • Somberheidsklachten/depressie

  • Zelfbeeldproblematiek

  • Problemen in relaties met anderen

  • (complexe) rouw

  • Angst en/of dwangklachten

  • Selectief mutisme

  • Klachten ten gevolge van 1 of meerdere traumatische ervaringen (PTSS)

W E R K W I J Z E

Lees hier meer over de werkwijze bij 't Speelveld en de route van aanmelding tot behandeling

K W A L I T E I T

’t Speelveld werkt met een beveiligd elektronisch cliëntendossier en hecht grote waarde aan de privacy. Overleg en afstemming met derden gebeurt alleen na afstemming met de aangemelde cliënt en/of diens ouders/verzorgers.

N I E U W S

In de zomervakantie is mijn praktijk gesloten. Vanaf 27 augustus ben ik weer bereikbaar.

C O N T A C T

Sweelinckplein 9-11, 2517 GK, den Haag

Tel.: +31 (0) 649542924

Bedankt voor de inzending!

Sweelinckplein 9-11 Den Haag.jpg
bottom of page